Kdy je potřeba začít uvažovat o rekonstrukci ploché střechy

dům s plochou střechou
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Plochá střecha byla v našich končinách v minulosti prakticky nemožná, a to z mnoha důvodů. Tím hlavním byly samozřejmě klimatické podmínky, neboť voda a těžký sníh představovaly pro jednoduše řešené střechy velké riziko. Éra plochých střech začala až s rozvojem bydlení ve městech v činžovních domech, později v bytovkách a panelácích a v posledních letech už nejsou výjimkou ani rodinné domy. Někdo takovým stavbám říká jednoduše kostky.

Nejčastější problémy plochých střech

Každá střecha plní funkci nejen ochrannou, ale také izolační. Kvalitně provedená montáž střechy, případně její rekonstrukce, ušetří velké náklady na vytápění objektu. Pokud plochá střecha vykazuje defekty, tepelné ztráty jsou větší. V takovém případě nastává čas úvah nad její rekonstrukcí, a to zejména pokud:

  • Koroduje plášť střechy a klempířských prvků,
  • plášť je viditelně poškozen nebo jinak degradován (vlny apod.),
  • střecha je špatně ukotvena,
  • plášť střechy není celistvý, objevují se trhliny apod.,
  • střecha je nedostatečně izolována,
  • konstrukce střechy je zastaralá.

Největším problémem je zatékání

Samostatnou kapitolou je zatékání do střešního souvrství. V takovém případě by měla být oprava řešena neodkladně, protože nedochází pouze k degradaci střechy, ale vlhkost, která se usazuje ve zdivu, narušuje stavbu samotnou. Dochází k narušování tepelné izolace střechy, zdivem se šíří zdraví nebezpečné plísně a samozřejmě může docházet i k poškozování nosných prvků stavby.

Takový problém je nejčastější u starších budov, kdy nebylo dbáno na dostatečnou izolaci a současně nebyly k dispozici moderní izolační materiály. Střecha pak v zimě neizoluje, uniká potřebné teplo a v obytných prostorách může být i nežádoucí vlhkost. Naopak v létě špatná izolace nechrání před horkem. V tomto případě je rekonstrukce ploché střechy nezbytná.

 


Další články