Kdo může požádat o NZÚ Light a co je k žádosti třeba?

smlouva
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Letošní novinka, Nová zelená úsporám Light, má ulehčit nízkopříjmovým domácnostem při rekonstrukci jejich domu, bytu nebo jiné trvale obývané stavby. Stejně jako původní program Nová zelená úsporám se tato jeho odnož vztahuje na zateplení fasády, stropu, střechy nebo podlahy, na výměnu oken a na výměnu vchodových dveří. Od května se nabídka rozšiřuje také o dotaci na solární systémy a ohřev vody.

Kdo může žádat?

O tuto dotaci mohou požádat vlastníci nemovitosti, pokud všichni členové v domácnosti pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení, a to od 12. 9. loňského roku. Žádat mohou i osoby, které tyto podmínky splňují, ačkoliv nemovitost vlastní spolu s osobou, která ne (například senioři vlastnící nemovitost spolu s dětmi). V takovém případě je ale nutné k dotaci přiložit čestné prohlášení o tom, že tyto osoby bydlí trvale jinde a s rekonstrukcí souhlasí. Žadatel musí mít v nemovitosti trvalý pobyt.

Kolik peněz lze získat?

Nízkopříjmovost se dokládá výměrem důchodu, potvrzením o pobírání důchodu nebo rozhodnutím o přiznání příspěvku na bydlení ve stanoveném období. Dotace NZÚ Light může pokrýt až 100 % nákladů na zamýšlenou rekonstrukci či výměnu, přičemž pro všechny kategorie je určená také maximální výše dotace. Na zateplení fasády a výměnu oken či dveří tak lze získat až 150 000 korun, na zateplení střechy až 120 000, na zateplení podlahy až 60 000 a na zateplení stropu až 50 000. Celkově lze na jeden rodinný dům získat dotaci až 240 000 korun.

Co je a není nutné doložit?

Program se liší také v tom, že k žádosti o dotaci není třeba přikládat posudek nebo projektovou dokumentaci. Není třeba ani dokládat faktury. Stále však musíte doložit fotografie a konečnou zprávu o provedených úpravách. Celý proces vyřizování je rychlejší a snazší. Rekonstrukci či výměnu mohou domácnosti realizovat svépomocí, ale i s pomocí odborné stavební firmy.


Další články