Jak správně dezinfikovat ruce

desinfekční gel
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Během pandemie koronaviru se dezinfekce rukou stala rutinní záležitostí, a to obzvláště po návštěvách obchodů nebo jiných veřejných míst. Mnoho lidí ale stále tento úkon neprovádí správně, přitom již v roce 2009 v souvislosti s hrozící epidemií ptačí chřipky vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) dokument jasně popisující, jak efektivně celou proceduru provést.

Správný postup dezinfekce rukou podle WHO

  1. Aplikaci dezinfekčního přípravku proveďte do levé nebo pravé dlaně tak, aby vystačila na obě ruce.
  2. Dezinfekční gel nebo tekutinu roztírejte dlaněmi k sobě.
  3. Otírejte hřbet ruky a prostor mezi prsty pravou, poté levou rukou (případně naopak).
  4. Dlaně třete o sebe s propletenými prsty.
  5. Prsty mějte zaklesnuté a jejich hřbetem třete o dlaň druhé ruky.
  6. Palec třete celou sevřenou dlaní druhé ruky, stejně postupujte i v opačném případě.
  7. Pěti prsty u sebe rotujte na dlani druhé ruky, stejně postupujte i v opačném případě.
  8. Jakmile přípravek zaschne, ruce jsou čisté.

Tento proces by měl trval alespoň 20 – 30 sekund. Jakmile to ale bude možné, ruce si umyjte mýdlem a teplou vodou. Pro lepší představu přikládáme oficiální dokument WHO.

Doplňující informace

Správnou dezinfekci rukou stanovují normy ČSN EN 1499 a ČSN EN 1500. Postup pro dezinfekci rukou je totožný s doporučením Světové zdravotnické organizace. Tento normovaný postup musí být dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR vyvěšen nebo vylepen u umyvadel s dezinfekčními přípravky ve veškerých zdravotnických zařízeních, a to včetně ordinací praktických lékařů, zubařů a dalších specialistů.

Současná pandemie koronaviru je sice na ústupu, ale zkušenosti z loňského roku nám ukázaly, že by se hygienická opatření neměla brát na lehkou váhu. Správná dezinfekce rukou je jednou z cest, jak opětovnému nárůstu nově nakažených zabránit. Obzvláště po kontaktu s madly klik na veřejných místech, po cestě hromadnou dopravou nebo po nákupu by měla být správná hygiena rukou rutinní činností.


Další články