Šest důvodů, proč jsou dětská hřiště důležitým prvkem veřejného prostoru

dětské hřiště
Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

Hra je klíčovou součástí dětství jako takového a její význam by se neměl brát na lehkou váhu. Dítě se hrou učí, zlepšuje si motoriku, koordinaci, získává nové dovednosti a prohlubuje svoji fantazii a kreativitu. Primárním cílem veřejných dětských hřišť tedy není jen zábava, ale i poznání. V neposlední řadě také nesmíme zapomenou na sociální rozvoj a důležitost pohybu. Přinášíme vám šest důvodů, proč byste měli se svými potomky dětská hřiště navštěvovat.

1. Prevence obezity

Na zdravotní problémy spojené s nedostatkem pohybu si lze zadělat už v dětství. Pohyb by mělo dítě brát jako samozřejmost, jen tak si vytvoří zdravý návyk. Dětské hřiště je jedním z mnoha míst, kde lze děti zábavnou formou motivovat k protažení. Skluzavky, prolézačky, houpačky nebo trampolíny, to vše jsou prostředky, které podnítí naše nejmenší ke zdravému pohybu.

2. Rozvoj osobnosti

V úvodu jsme toto téma mírně nakousli. Děti hrou získávají nové dovednosti, rozvíjí se motoricky, fyzicky i psychicky. Hra ve spojení s pohybem má pro rozvoj osobnosti obrovský význam. Pokud si děti oblíbí pohyb na čerstvém vzduchu již od útlého dětství, v budoucnu jej budou chápat jako nedílnou součást svého života, což se může promítnout v přirozenějším osvojování nových dovedností i tíhnutí k pohybovým aktivitám.

3. Sport

S pohybem je neodmyslitelně spjat sport. Dítě, které se rádo pohybuje, má o něj zpravidla větší zájem a třeba mu v dospělosti nebude dělat problém cvičení na veřejném sportovním hřišti.

4. Socializace

Dítě se ve skupině neznámých vrstevníků cítí jinak než s kamarády nebo spolužáky. Veřejný prostor s dětským hřištěm tak může velkou měrou přispět k sociálnímu rozvoji, kdy si dítě osvojuje základní socializační návyky, jako je kooperace nebo respekt.

5. Prevence kriminality

Čas trávený na dětském hřišti může působit i jako jeden z nástrojů proti kriminalitě. Hřiště je nástrojem proti nudě, od které je už snadná cesta k nejrůznějším partám, vandalství či dokonce drogám.

6. Radost

Radost ze hry, kamarádů i z poznávání a zdolávání atrakcí na dětském hřišti přispívá k pozitivní náladě, která nesmí chybět žádnému dítěti. Do hry by se měli zapojovat i rodiče, upevňují se tak rodinné vztahy. A pokud své děti přestanou na hřišti stíhat, často je jeho součástí i městský mobiliář k odpočinku.


Další články