Jak správně rozvíjet dětskou ingeligenci?

rozvoj dítěte
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Inteligence je soubor vlastností, které se vyvíjí již v prenatálním stádiu, takže se s nimi už narodíme. To znamená, že inteligence je z velké části vrozená. Proto naše IQ obvykle odpovídá průměru IQ obou našich rodičů. Přesto je třeba inteligenci rozvíjet – bez dostatku podnětů se dítě nic nenaučí bez ohledu na to, jak vysokou vrozenou inteligenci má.

Pro nejmenší je důležitý dostatek podnětů a různé hračky

Už od prvních dnů je dobré poskytnout dítěti co nejvíce podnětů – barvy, tvary, zvuky. Jejich prostřednictvím dítě objevuje svět a rozvíjí si tak poznávací a rozlišovací schopnosti. O něco starším dětem můžete pořídit různé hračky, které je nutí přemýšlet. Ty rozvíjí kromě již zmíněných schopností také motoriku, fantazii a uvažování celkově.

Školka je důležitá pro rozvoj sociální inteligence

Jakmile dítě začne chodit do školky, začne se významně rozvíjet také jeho sociální inteligence. Dítě se ve školce učí chápat a respektovat autoritu, hledat si kamarády, socializovat se. Proto je vhodné, aby za sebou dítě před nástupem do školy mělo alespoň rok školky. Bude tak už předem chápat, jak to ve škole zhruba funguje a také si bude snáze hledat kamarády. Bez školky by mohlo být dítě v sociální inteligenci oproti svým vrstevníkům trochu pozadu.

Čtěte také:  Čtení předškolním dětem je velmi důležité

Rozvíjejte jeho talent, ale nezapomeňte ani na to, co mu nejde

Dále je velmi důležité vypozorovat silné a slabé stránky dítěte – co ho baví a co mu jde, a naopak. Jestli dítě například rádo a dobře maluje, je dobré tento jeho talent rozvíjet. Podporujte ho v něm a třeba ho přihlaste na zájmové kroužky, kde se může v malování ještě zdokonalovat.

Avšak nezapomeňte ani na věci, které dítěti příliš nejdou. Obzvlášť jde-li o něco, co bude v životě potřebovat. Snažte se ho to doučit a zkrátka s ním mějte trpělivost. Přestože to někdy může být trochu náročné, nikdy dítě netrestejte za to, že mu něco nejde.  Snažte se mu vše trpělivě vysvětlit tak, aby danou věc pochopilo.

Využívejte odměn a trestů – ale s mírou

Efektivním způsobem, jak dítě podpořit při učení, jsou také odměny a tresty. Ty nás koneckonců provází celý život – když odvedeme dobrou práci, tak dostaneme i v dospělosti pochvalu v podobě třeba zvýšení platu. Naopak když odvedeme svou práci špatně, většinou se nám to i špatně vrátí a třeba dostaneme vyhazov – v podstatě jako trest. Pochvaly a tresty tak děti učí, jak to v životě vlastně funguje a navíc je motivují k lepším výsledkům.

Čtěte také:  Jak chránit děti před nástrahami online světa? 

Když se dítěti něco podaří, pochvalte ho. Za větší úspěch mu můžete koupit třeba novou hračku. A pokud bude dítě své povinnosti úmyslně odbývat a zanedbávat, potrestejte ho. Je dobré vědět, že na každého platí pochvala a trest jinou mírou – někoho více motivuje pochvala, někoho více postrčí trest. Obvykle platí to, že dítě, které je tiché, uzavřené a s nízkým sebevědomím, namotivuje spíše pochvala. Naopak na velmi aktivní, neposlušné a tvrdohlavé dítě častěji platí trest. Musíte však sami vypozorovat, co vaše dítě postrčí víc.

Ještě zmíníme, že ani s jedním byste to neměli přehánět. Přílišné pochvaly mohou vést k přehnaně velkému egu v dospělosti. Příliš časté tresty mohou způsobit naopak nízké sebevědomí a úzkostné poruchy. Musíte zkrátka najít zlatý střed.

Věnujte se mu

Inteligenci samozřejmě nezískáváme jen mechanickým učením. Velká část inteligence je získaná pozorováním nebo zkušenostmi. Třeba slovní zásobu se nenaučíte mechanicky, ale spíše nasloucháním a komunikací. I když i tu můžete samozřejmě podpořit i učením třeba z různých kartiček se zvířátky, předměty a podobně.

Učení je celoživotní proces – každý den se naučíte, zjistíte, nebo vypozorujete něco nového. A jelikož děti toho znají méně než dospělí, je větší šance, že se i z obyčejné konverzace nebo pohádky dozví něco nového. Proto ze všeho nejdůležitější při rozvoji inteligence, především u malých dětí, je zkrátka to, se jim věnovat. Povídejte si s nimi, hrajte si s nimi, čtěte jim… I z těchto, pro nás někdy možná nudných činností, se totiž děti učí spoustu nových věcí.

O Autorovi:

Copywriterka, která se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2020. Studuje český jazyk a literaturu na VŠ, aby se jednoho dne mohla tvorbě textů věnovat naplno. Zaměřuje se především na zdravotnická a podobná témata, nicméně nijak se neomezuje, co se námětů týče. Dokáže se ponořit do různorodých témat a poté je čtivou a poutavou formou předává čtenářům.


Eva Švandová

Copywriterka, která se věnuje psaní na částečný úvazek od roku 2020. Studuje český jazyk a literaturu na VŠ, aby se jednoho dne mohla tvorbě textů věnovat naplno. Zaměřuje se především na zdravotnická a podobná témata, nicméně nijak se neomezuje, co se námětů týče. Dokáže se ponořit do různorodých témat a poté je čtivou a poutavou formou předává čtenářům.

Další články