Proč chodí Mikuláš, čert a anděl?

mikuláš, čert, anděl
Foto: Wikimedia

Zanedlouho bude chodit Mikuláš, čert a anděl. Hodným dětem přinesou dobroty, ty zlobivější „obdarují“ uhlím nebo brambory a ty největší raubíře si čert vezme s sebou do pekla. Víte, jak tato tradice vznikla?

Historický Mikuláš

Opravdový Mikuláš, který byl později prohlášen za svatého, se narodil asi v roce 270 v Lýkii (dnešní Turecko). Traduje se mnoho pověstí z jeho života, ale většinu z nich nelze historicky podložit. Jisté je, že šlo o osobu velmi štědrou a dobrosrdečnou. Asi nejznámější pověstí z jeho života je příběh tří sester, jejichž chudí rodiče byli v tak zoufalé situaci, že děvčata dali do nevěstince, aby si vydělaly na věno. Mikuláš je však zachránil před znesvěcením, protože každé dívce tajně věnoval pytlík se zlaťáky. Další pověstí je záchrana (nebo snad i vzkříšení z mrtvých) třech chlapců, které surový hostinský chtěl zabít (nebo je zabil). Mikuláš také věnoval své veškeré dědictví po rodičích chudým a nemocným lidem. Zemřel 6. prosince někdy v polovině 4. století.

Čtěte také:  Jak vznikl svátek svatého Valentýna

Skutečnost, že Mikuláš a jeho doprovod chodí v předvečer jeho svátku, tj. 5. prosince, vychází z historických zvyků. Dříve oslavy všech svátků začínaly v jejich předvečer, aby byl následující sváteční den klidný. Tradice nošení dárků vznikla v 10. století při tzv. biskupských hrách jako reakce na štědrost skutečného Mikuláše. U nás se tento zvyk rozšířil asi ve 14. století.

Mikuláš, čert a anděl

Později se ke štědrému Mikuláši přidaly ještě dvě postavy, a to čert a anděl. Nikdo přesně neví, proč právě čert, opak dobrotivého Mikuláše, je jednou ze tří postav. Podle pověstí se Mikuláš utkal se samotným ďáblem a ten jej v podobě čerta dodnes pokorně doprovází. Další verzí je, že společník za Mikulášova života mohl být černoch, kterých ve 4. století bylo v Evropě opravdu málo a obyčejní lidé si jej jednoduše interpretovali jako čerta. Uvažuje se také o osobě velmi špinavé, která mohla čerta připomínat. Poslední možností, která by vysvětlila postavu čerta, je jeho ztotožnění se se surovým hostinským, který chtěl zabít tři chlapce. Postava anděla pak byla ke dvojici pravděpodobně uměle přidána jako protipól čerta. Takto se zlo i dobro vyvažují a Mikuláš jejich prostřednictvím spravedlivě odměňuje i trestá. Anděl zde také funguje jako pojistka, která dokáže napravit i zlobivé děti odnesené čertem.

mikuláš, čert a anděl
Foto: Wikimedia

Jak tomu vždy bylo a asi i bude, dobro a zlo kráčejí ruku v ruce. Mikuláš nám to každý rok připomíná a ukazuje, že zlo musí být vidět a také, že se musí trestat. Zlo se nesmí skrývat a bojovat proti němu by se mělo dobrem a osvětou. V této trojici ale dobro nad zlem převažuje, a tak by tomu mělo být i ve skutečném světě. Právě to symbolizuje svatý Mikuláš.

Děti čertem nestrašte

Až přijde Mikuláš s andělem a čertem za vašimi dětmi, nenuťte ratolesti zpívat písničku, když se jim nebude chtít. Místo toho mohou Mikulášovi věnovat obrázek nebo nějaký výrobek. Tato trojice by neměla vyvolávat strach, ale měla by být poučným faktorem, který děti naučí to, že když se dobře chovají, jsou posléze odměněni.

O Autorovi:

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.


Lucie Čechová

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.

Další články