Příjemné bydlení bez vlhkých stěn

sanace zdiva
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Ačkoli stále vznikají nové stavby, budují se nové objekty, opravují a renovují se ty staré, pořád se velmi často můžeme setkat s problémem týkajícího se zdiva a jeho voděodolnosti. Málokdo by byl překvapen, kdybychom řekli, že nejčastěji jsou tímto neduhem postiženy starší objekty, u nichž nebyl kladen takový důraz (a zároveň ani technologie a postupy nebyly tak vyspělé) na vodoodpudivou vrstvu. Bohužel se to však netýká pouze starších objektů, ale i objektů nových a neodborně rekonstruovaných, kde se buď šetřilo na materiálu, nebo se nedodržovaly technologické postupy.

Kde se nachází příčina?

Hlavní a zásadní příčinou, proč se dostane do zdiva vlhkost a postupně započne jeho destrukci, je chybějící, špatná nebo nedostatečně odborně aplikovaná izolační vrstva. Ta se zde nachází, aby byla schopna případnou okolní či vzlínající vlhkost zadržet a nepropustit ji do vnitřních struktur zdiva a dále.

Jestliže ta není ve své patřičné kvalitě přítomna, je pouze a jenom otázka času, kdy se její absence projeví ve formě vlhkostních map na zdech a tedy sníženému komfortu bydlení.

Dnešní technologie jsou naštěstí dostatečně vyspělé a účinné, že ačkoli je zdivo ve špatném stavu díky výše popisovaným příčinám, je možné učinit řadu opatření, které kritický stav zdiva v dobrý obrátí. Jedná se o sanační práce, konkrétně pak sanace vlhkého zdiva například za pomocí metody injektáže zdiva.

Injektáž zdiva

Injektáž zdiva spočívá v napuštění zdiva a spar uvnitř něj pomocí injektážní hmoty. Speciální hmota s hydrofobními (vodoodpudivými) vlastnostmi se pod větším či menším tlakem dostane navrtanými otvory do míst, kde následně vytvoří funkční bariéru a dodá zdivu potřebou ochranu proti vlhku.

Injektáž zdiva není zdaleka jedinou metodou, která se při renovaci poškozeného zdiva (nebo jen nezabezpečeného zdiva proti vlhkosti) používá. Podstatná je vždy konkrétní situace, míra poškození, typ stavby a další proměnné, které mají vliv na výběr té správné metody a technologického postupu sanace vlhkého zdiva. Podstatný je zejména fakt, že toto rozhodnutí by měl učinit zkušený odborník s praxí, protože při volbě špatného postupu a následné špatné realizace lze udělat mnohem více škody než užitku.


Další články