Postavení žen ve starém Egyptě dosahovalo úrovně moderních společností

starý egypt - žena
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Egyptské ženy měly ve starověku postavení, jaké by jim mohly jejich současnice ve zbytku světa závidět. A možná i Egypťanky jednadvacátého století. Přesto postavení žen ve starověké říši kolem Nilu nebylo s muži rovnocenné.

Muž versus žena ve starém Egyptě

Muži byli i podle starověkých Egypťanů nadřazeni ženám. V praxi to ale neznamenalo bezohledné jednání s něžnějším pohlavím. Ženy mohly v dávných letech před Kristem vlastnit jakýkoliv majetek, stejně tak s ním měly možnost libovolně nakládat. Zároveň se věnovaly profesím dle libosti a udržovaly si tak vlastní ekonomickou nezávislost. Rovněž mohly obchodovat na trzích.

Přesto měla egyptská žena jako manželka nárok jen na třetinu rodinného majetku. Zbytek připadal muži. V případě smrti manžela však získala veškerý rodinný majetek.

Fakticky ale byla pánem staroegyptského domu právě žena. Starala se o domácnost, výchovu dětí a vařila. Ty bohatší si mohly pořídit otroka nebo otrokyni.

Čtěte také:  Cumminsovi. Taková normální americká rodinka

Soudnictví a ženy starého Egypta

Egypťanky byly v právním systému rovnocenné s muži. Zúčastnily se soudních procesů a jejich výpovědi nebo svědectví měly stejnou váhu jako mužské. Zároveň také nesly stejnou odpovědnost za své činy a v případě prohřešků byly trestány stejně tvrdě.

Manželství a rozvod

Podle dochovaných textů byl svazek muže a ženy posvátný a nerozdělitelný. Právo na jeho ukončení měla pouze smrt jednoho z manželů, avšak její vykonání náleželo pouze bohům. Praxe ale byla zcela odlišná, a tak rozvod byl již tehdy vcelku běžným právním aktem.

Muž měl povinnost o manželku pečovat a jednou z přísah během svatby bylo i prohlášení, kdy měl potvrdit, že nebude svoji manželku trýznit. V případě, že se takového prohřešku dopustil, čekal jej tvrdý trest – sto ran holí a ztráta veškerého majetku, který získal během soužití s manželkou.

Jak je vidět, postavení žen ve starém Egyptě bylo téměř na úrovni moderních společností. V mnoha končinách ani dnes nedosahuje takové úrovně.

O Autorovi:

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.


Lucie Čechová

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.

Další články