Používání některých čistících prostředků může vytvářet škodlivé prostředí podobné znečištěné rušné ulici

úklid
Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

Vonné chemikálie přidávané do čistících prostředků mohou mít negativní dopady na lidské zdraví. Podle autorů nové studie publikované v odborném periodiku Science Advances lze škodlivost těchto částic přirovnat k pohybu po rušné městské silnici, kterou denně projede 28 tisíc vozidel. Nejvíce jsou ohroženy dýchací cesty.

Přípravky na čištění povrchů často obsahují vonné chemické látky zvané monoterpeny, mezi které patří třeba limonen nebo beta-pinen. Tyto látky se snadno vypařují do vzduchu, kde reagují s nestabilními molekulami jako je ozon, přičemž vznikají takzvané organické sekundární aerosoly (zkratka SOA). Ty jsou také produktem automobilové dopravy.

Výzkumníci během pokusu použili běžně dostupný čistící prostředek, kterým dvakrát během jednoho dne vytírali podlahu kanceláře po dobu 15 minut. Mezitím měřili počet částic SOA o průměru 10 nanometrů a méně. Právě takto malé částice jsou pro dýchací cesty nejnebezpečnější.

Na základě naměřených dat vypočítali, že 1,5 hodiny dlouhý pobyt ve vytírané místnosti by vystavil plíce podobné úrovni znečištění jako 1,5 až 6 hodin strávených na rušné ulici.

Vedoucí práce Colleen Marciel Rosales z Kalifornské univerzity navrhuje, že úrovně SOA v interiéru lze snížit použitím ventilátorů s odpovídajícími filtry, které zachycují ozón a znečišťující látky. Nejlepším řešením ale zůstává vyhýbání se produktům, které obsahují monoterpeny.

O Autorovi:
autorka

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.


Lucie Čechová

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.

Další články