Uspořit za energie lze pomocí dotačního titulu

žárovka
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Cest, jak ušetřit za plyn nebo elektřinu, je mnoho. Často je opomíjena možnost získání dotačního titulu v oblasti energetiky už při řešení stavebního projektu. Přitom jde o nemalou finanční částku, která se ve finálním rozpočtu pozitivně projeví.

Svět dotací je pro laika zpravidla velmi nepřehledný. Rychle se mění a zároveň přibývají nové projekty, které lze využívat jak v rámci Česka, tak Evropské unie. Příprava projektu, který má šanci na získání dotace, není snadnou záležitostí, proto je vždy lepší spolupracovat s odborníky, kteří se v dané problematice pohybují.

Dotace na úsporu za energie

Uvažujete-li o získání dotace na úsporu energie, nejprve je nutné najít správný dotační titul. Jeho charakter musí odpovídat vašemu projektu. Dále je nutné připravit žádost, což obsahuje převážně administrativní úkony. Nutná je projektová dokumentace, ze které jasně plyne, k čemu bude dotace využita a jaká je konkrétní výše výdajů spojených s dotačním titulem. Většinou je také třeba energetický posudek. Stavba samozřejmě musí splňovat i energetické nároky, což po jejím zhotovení dokládá průkaz energetické náročnosti budovy (zkráceně PENB).

Projektovou dokumentaci si nechte vyhotovit i v digitální podobě, kde bude podrobně znázorněn plánovaný záměr. Odborná firma by vás v podstatě měla provést celým projektem od počáteční studie až po závěrečný energetický posudek.

Úspora energií pro firmy a podnikatele

Pokud se dotační titul týká stavby pro střední nebo větší podnik, zde už je spolupráce s odbornou firmou nutná. Pro provoz takového podniku je většinou třeba také energetický audit.

Firmy a podnikatelé rovněž mohou čerpat finance z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (zkráceně OPPIK). Tento strukturální fond EU zahrnuje mimo jiné příspěvky na opatření, která dokáží snížit energetickou náročnost budov či výrobního procesu.


Další články