Walter Schottky. Nenápadný muž, který svými vynálezy změnil 20. století

Walter Schottky
Walter Schottky. Foto: Volné dílo, Wikimedia

V současné elektrotechnice si odborníci pod pojmem Schottky nejspíše vybaví elektronické součástky, bez kterých by se fungování mnoha přístrojů neobešlo. Vděčíme za to vědci, který se narodil v červenci 1886 ve švýcarském Curychu, ale prakticky celý život působil v Německu. Jmenoval se Walter Schottky.

Od teorie relativity k průmyslové elektronice

Schottkyho otec byl profesorem matematiky a v důsledku jeho kariérních přesunů žila rodina nejprve v Marburgu a poté v Berlíně. Tam také mladý Walter vystudoval fyziku. V roce 1912 získal doktorát za práci o Speciální teorii relativity, která byla zveřejněna Albertem Einsteinem v roce 1905. Poté se přesunul do Jeny. Právě zde se začal zabývat průmyslovým výzkumem, načež se po několika letech vrátil do Berlína, aby se podílel na bádání v laboratořích firmy Siemens. Tam ale vydržel jen do roku 1920 a poté na několik let zakotvil jako profesor na Univerzitě ve Wurzburgu. K Siemensu se vrátil, když mu bylo 41 let a zůstal zde až do roku 1958, kdy odešel do důchodu. Během jeho působení u německého giganta vynalezl například součástku, která později vešla ve známost jako Schottkyho dioda, viz https://www.tme.eu/cz/katalog/diody-schottky_112795/. Zemřel v roce 1976.

Vynálezce

Úspěchy tohoto pozoruhodného vědce lze rozdělit do dvou fází. První je výzkum vakuové elektroniky a druhá, začínající rokem 1929, zahrnuje polovodičovou elektroniku. Již jako mladý vědec definoval takzvaný Schottkyho efekt, vynalezl tetrodu a v 1924 se podílel na patentu páskového mikrofonu.

Největší úspěchy se ale dostavily během prací s polovodiči. Soustředil se zejména na mechanismus elektrického šumu, vlastnosti prostorového náboje v elektronových trubicích a také na závěrnou vrstvu v polovodičích, což vedlo k dynamickému vývoji usměrňovačů, ale i tranzistoru.

Úspěchy, ze kterých dnes těžíme všichni

Díky jeho práci se dnes můžeme setkat s pojmy, jako je Schottkyho přechod nebo Schottkyho dioda (více o ní např. na tme.cz). Tyto diody pro mikrovlnné použití začal vyrábět Siemens v roce 1976, tedy dva roky před Schottkyho smrtí. Přestože byl známý jako skromný muž, který se vyhýbá pozornosti, změnil Walter Schottky odvětví, které ovládá téměř každý aspekt moderního každodenního života.

O Autorovi:

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.


Lucie Čechová

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.

Další články