priligy à proximité €29.93

Walter Schottky. Nenápadný muž, který svými vynálezy změnil 20. století

Walter Schottky
Walter Schottky. Foto: Volné dílo, Wikimedia

V současné elektrotechnice si odborníci pod pojmem Schottky nejspíše vybaví elektronické součástky, bez kterých by se fungování mnoha přístrojů neobešlo. Vděčíme za to vědci, který se narodil v červenci 1886 ve švýcarském Curychu, ale prakticky celý život působil v Německu. Jmenoval se Walter Schottky.

Od teorie relativity k průmyslové elektronice

Schottkyho otec byl profesorem matematiky a v důsledku jeho kariérních přesunů žila rodina nejprve v Marburgu a poté v Berlíně. Tam také mladý Walter vystudoval fyziku. V roce 1912 získal doktorát za práci o Speciální teorii relativity, která byla zveřejněna Albertem Einsteinem v roce 1905. Poté se přesunul do Jeny. Právě zde se začal zabývat průmyslovým výzkumem, načež se po několika letech vrátil do Berlína, aby se podílel na bádání v laboratořích firmy Siemens. Tam ale vydržel jen do roku 1920 a poté na několik let zakotvil jako profesor na Univerzitě ve Wurzburgu. K Siemensu se vrátil, když mu bylo 41 let a zůstal zde až do roku 1958, kdy odešel do důchodu. Během jeho působení u německého giganta vynalezl například součástku, která později vešla ve známost jako Schottkyho dioda, viz https://www.tme.eu/cz/katalog/diody-schottky_112795/. Zemřel v roce 1976.

Vynálezce

Úspěchy tohoto pozoruhodného vědce lze rozdělit do dvou fází. První je výzkum vakuové elektroniky a druhá, začínající rokem 1929, zahrnuje polovodičovou elektroniku. Již jako mladý vědec definoval takzvaný Schottkyho efekt, vynalezl tetrodu a v 1924 se podílel na patentu páskového mikrofonu.

Největší úspěchy se ale dostavily během prací s polovodiči. Soustředil se zejména na mechanismus elektrického šumu, vlastnosti prostorového náboje v elektronových trubicích a také na závěrnou vrstvu v polovodičích, což vedlo k dynamickému vývoji usměrňovačů, ale i tranzistoru.

Úspěchy, ze kterých dnes těžíme všichni

Díky jeho práci se dnes můžeme setkat s pojmy, jako je Schottkyho přechod nebo Schottkyho dioda (více o ní např. na tme.cz). Tyto diody pro mikrovlnné použití začal vyrábět Siemens v roce 1976, tedy dva roky před Schottkyho smrtí. Přestože byl známý jako skromný muž, který se vyhýbá pozornosti, změnil Walter Schottky odvětví, které ovládá téměř každý aspekt moderního každodenního života.


reklamní prostor

Další články

Cookie Consent with Real Cookie Banner