Výrobce střešních oken VELUX odstraňuje plasty z obalů 

Velux
Foto: Velux

Skupina VELUX oznámila, že 90 procent obalů jejich střešních oken již neobsahuje plasty, které byly nahrazeny materiálem na bázi papíru. Největší světový výrobce střešních oken využívá nové obaly z lepenky pro všechny nejoblíbenější modely. Tento krok ušetří až 900 tun plastů ročně a usnadní zákazníkům likvidaci obalů.

Každý rok je celosvětově vyprodukováno 300 milionů tun plastového odpadu a vědci odhadují, že 60 % plastů, které byly vyrobeny od roku 1950, skončilo na skládkách nebo v přírodě. Ukázalo se, že plasty, které byly vyrobeny pro jedno použití, mají negativní dopad na biodiverzitu a přírodu, pokud skončí tam, kde nemají. Namísto plastů budou nově obaly střešních oken VELUX vyráběny z lepenky certifikované organizací Forest Stewardship Council (FSC).

Díky odstranění komponentů z expandovaného polystyrenu (EPS) ušetří odběratelé výrobků VELUX čas při třídění a likvidaci odpadu, což zefektivní a zlevní tyto procesy.

Tato změna znamená 13% snížení uhlíkové stopy u obalů střešních oken VELUX. Jedná se o klíčový krok ke splnění celkového cíle skupiny VELUX v oblasti obalové politiky – tím je do roku 2030 vyrábět obaly střešních oken zcela bez plastů a z jednoho druhu 100% recyklovatelného materiálu.

Zároveň jde o důležitou součást rozsáhlé transformace v rámci Strategie udržitelnosti 2030, která definuje, jakým způsobem chce skupina VELUX podnikat a jaké produkty a řešení bude uvádět na trh.

Desetiletý transformační proces v oblasti udržitelnosti zahájila skupina VELUX v roce 2020. V jeho rámci přijímá opatření v oblasti klimatu, inovuje udržitelné produkty a odpovědně podniká.

O Autorovi:
autorka

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.


Lucie Čechová

Lucie aktivně píše od roku 2017 a je hybnou silou několika magazínů. Vyhledává aktuální témata a dokáže je s ohledem na SEO srozumitelně předložit čtenářům.

Další články