Jak funguje Vojtova metoda

bolest zad
Ilustrační obrázek. Zdroj: Pixabay

Vojtova metoda je souhrn cvičebních technik a v českém prostředí je velmi dobře známá. Jejím autorem je profesor Václav Vojta, který ji však vyvíjel v zahraničí, především v Itálii a Německu. Proto se s velkou oblibou praktikuje i v těchto zemích. Bohužel je často cvičena nesprávně.

Cesta k vrozeným pohybům

Technika Vojtovy metody vychází z poznatku, že mozek spouští pohyby na základě zakódovaných vzorů, které jsou geneticky dané. Dětský mozek se ale k těmto vrozeným informacím nemusí takříkajíc dostat úplně a špatně si je interpretuje. Tím začne jejich motorika fungovat na nesprávně zafixovaných mechanismech, které mohou v budoucnu vést k problémům s pohybovým aparátem. V tu chvíli nastupuje Vojtova metoda.

Vojta vycházel z faktu, že na každém těle existují specifické body, které mohou stimulovat tělo k vrozeným pohybům. Tlakem na tyto body se aktivují samovolné a správné reakce. Mozku jsou tak předávány aktivity, které by postupem času měly nahradit špatně naučené pohyby. Současné dochází k aktivaci bránice a dalších svalů, což podporuje dýchání, které je v souladu s vrozenými informacemi. To je samozřejmě prospěšné i pro psychické zdraví.

Vojtova metoda pomáhá všem, je však potřeba ji provádět správně

Vojtova metoda je vhodnou terapií pro všechny věkové kategorie. Dětem pomáhá u nesprávně zafixovaných pohybových vzorců či při dětské mozkové obrně. Právě v souvislosti s výzkumem tohoto onemocněním profesor Vojta metodu vyvinul. U dospělých pomáhá například po cévní mozkové příhodě nebo při bolestech páteře, ramen či po úrazech. Celkově pak zlepšuje hybnost celého pohybového aparátu.

Cvičení samozřejmě vyžaduje správné polohování pacienta, s tím je pak spojeno kvalitní zázemí a dobře prováděná terapie. Špatně cvičená Vojtova metoda nepomáhá, ale škodí. Proto je třeba, aby ji prováděl odborník, případně cvičitel laik musí být správně proškolen. Profesionálové využívají zdravotnické pomůcky a polohovatelný Vojtův stůl, který se však dá zakoupit v přenosné verzi pro domácí léčbu.


Další články