Dluhy, jako společné jmění manželů

manželé
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Vstup do manželství se může jako mávnutím kouzelného proutku z krásné pohádky změnit na noční můru v případě, že jeden či druhý získá i dluhy. Ano i to je možné, podle občanského zákoníku.

Společné jmění manželů (zkráceně SJM) vzniká uzavřením sňatku. Jedná se o formu spoluvlastnictví, jež může vznikat pouze mezi manžely. Ze zákona patří do SJM majetek, jež získali za společné finance po dobu trvání manželství.

Do SJM nepatří

  • Věc, kterou manžel či manželka nabyli děděním či darovací smlouvou. O SJM by se jednalo pouze v případě, že by dárce projevil přání, aby věc patřila oběma.
  • Věci sloužící k osobní potřebě – oblečení, kosmetika atd.
  • Vše, co manžel či manželka nabyli jako náhradu nemajetkové újmy – bolestné, nemoc z povolání apod.
  • Vše, co patří k výlučnému vlastnictví jednoho z manželů.

Co je součástí SJM

Součástí společného jmění manželů je i zisk, jenž plyne z majetku, který patří do vlastnictví jednoho z nich – nemovitost získaná darovací smlouvou. Může to být nemovitost, kterou pronajímá. O tento výdělek je pak nutné dělit se s manželem/manželkou. A pozor – protože součástí SJM není pouze zisk, ale i případné dluhy, které vznikly za dobu trvání manželství.

Výjimkou jsou pouze dluhy, které jeden z manželů převzal nevědomky (bez souhlasu druhého) a nejde o obstarávání každodenních potřeb rodiny. Vyhnout se pozdějším problémům je možné díky předmanželské smlouvy.

Předmanželská smlouva – koho vlastně chrání?

Na předmanželskou smlouvu se stále dívá hodně lidí skrze prsty, protože se na ní pohlíží tak, že chrání movitějšího partnera. Ačkoliv to není romantické, mnohdy právě tento rozumný krok zachrání budoucnost člověka. Ve skutečnosti i v praxi je to tak, že jednou jsme nahoře, podruhé dole. I movitý partner může znenadání sklouznout do problémů a rodinu zadlužit. Tudíž smlouva chrání nejen majetek, ale i člověka od případných dluhů.


Další články