Umístění, rozměry a profil zahradního jezírka

Profil zahradního jezírka

Stavíte své první zahradní jezírko a nevíte, jak na to, aby prospívalo? V článku se s vámi podělíme o všechny informace, které musíte vědět.

Tak nejdříve je nutno říct, že obecně platí doporučení, aby zahradní jezírko bylo pokud možno co největší. A to nejen z pohledu estetického, ale i z důvodu jejich biologické struktury, která je v případě většího jezírka stabilnější. Požadavek na velikost jezírka musíme samozřejmě přizpůsobit velikosti pozemku. Jezírko by mělo  být také architektonicky vkusně umístěno. Jen pro informaci – minimální vzdálenost břehů by měla být 2 metry od hranice sousedícího pozemku.

Správné umístění je základ

Při budování jezírka se musíme rozhodnout, kam ho umístíme – na slunci nebo ve stínu? Na slunci je z důvodu vyšší teploty riziko vyšší tvorby řas a sinic, avšak naproti tomu je zde také bujnější růst břehových porostů. A toto platí samozřejmě i opačně. V tomto případě musíme uvažovat o vysázení stínomilných rostlin. Také není vhodné jezírko umístit přímo pod stromy, protože po opadání listí na podzim se musí biomasa, napadaná do rybníčku, odklidit.

A jaký vybrat tvar?

Co se týká samotného tvaru jezírka, je již dnes velkou výhodou možnost zakoupení hydroizolační fólie, která nám umožňuje jakýkoliv tvar a profil jezírka. I fóliové jezírka mohou zčásti přímo navazovat na terasu a být ukončeny dlažbou a na opak na druhé straně mohou plynule přecházet do trávníku.

Místo jezírkové fólie lze možno použít malá prefabrikovaná jezírka z plastu. Nevýhodou je již předem daný tvar. Při tvorbě hloubky jezírka bychom se měli vyvarovat příliš strmých bočních stěn a to z jednoduchého důvodu – a sice špatného zakořenění vodních rostlin. Nejhlubší místo jezírka by mělo mít nezámrznou hloubku z důvodu života přezimujících živočichů.

Jezírko má 3 zóny

Při tvorbě samotného profilu jezírka je nutno pečlivě naplánovat jednotlivé zóny – pobřežní, mělčinovou a hloubkovou. Zde je nutno podotknout, že zóna mělké vody by měla být dostatečně velká, jelikož zde sázíme rostliny, které nám pomáhají při čištění vody. Osvědčeným pravidlem bývá, že tato zóna, při hloubce cca 30 – 50 cm, by měla zaujímat asi 30 % z celkové plochy jezírka.

A v neposlední řadě je nutno podotknout, že před stavbou zahradního jezírka je důležité si nastudovat příslušné právní předpisy, které nám pomohou předejít vzniklým škodám na stavbách a dále minimalizovat vznik možných sousedských sporů. Také bychom měli vědět, že stavba zahradního jezírka nebo rybníčku na soukromém pozemku podléhá od určité velikosti stavebnímu povolení.


Další články