Jak se chránit před mrazem a riziky spojenými s prací v zimě?

práce v zimě

I během zimy, kdy jsou mlha a mráz téměř na denním pořádku, musí pracovníci mnoha různých profesí odvádět svou práci venku. Patříte mezi ně? A víte, jak byste se měli správně chránit, aby se vliv chladu nepodepsal na vašem zdraví?

Práce v zimě s sebou nenese jen riziko prochladnutí. Při námraze se k němu přidává nebezpečí uklouznutí a kvůli mlhám i dřívějšímu stmívání musí být pracovníci připraveni rovněž na sníženou viditelnost. Lidé vykonávající práci venku se pak musí kromě úrazů chránit i před onemocněním v důsledku prochladnutí a před celkovou psychickou nepohodou.

Teplotní limity pro přidělení ochranných pracovních prostředků

Je v zájmu zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům maximální možné bezpečí během výkonu práce. Proto je i zákonem jasně definováno, kdy a za jakých podmínek musí zaměstnavatel poskytnout pracovníkům různé osobní ochranné pracovní prostředky, zkráceně OOPP.

Pro práci v chladu, tedy v teplotě dlouhodobě nižší než 10 °C, musí zaměstnavatel vybavit pracovníky takovým oděvem, který poskytne tělu dostatečnou tepelnou izolaci, takže zůstane zachována teplota tělesného jádra – přibližně 36,6 °C. Jestliže pracovní oděv zaměstnance nesplňuje podmínky zachování tepelně neutrálních podmínek, pak má takový pracovník nárok na bezpečnostní přestávku v ohřívárně.

Pakliže teplota na pracovišti klesne dlouhodobě pod 4 °C, musí zaměstnavatel kromě pracovního zatepleného oděvu poskytnout zaměstnancům také vhodnou zimní pracovní obuv a zimní pracovní rukavice. Podle zákona mají pracovníci v takto chladném prostředí rovněž nárok na nápoj chránící před zátěží chladem. Ten se podává teplý, v minimálním množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu na osobu.

Omezení délky vykonávané činnosti

S poklesem teplot se zkracuje i doba, po kterou může zaměstnanec v chladném prostředí pracovat. Po jejím uplynutí má nárok na bezpečnostní přestávku v minimální délce 10 minut.

  • Při teplotách mezi 10 °C a 4 °C musí být přestávka každé 3 hodiny,
  • pokud je mezi 4 °C a -10 °C, musíte se jít ohřát každé 2 hodiny
  • a jestliže teploty klesnou pod -10 °C, musíte na bezpečnostní přestávku již po 75 minutách.

Ve výjimečných případech, kdy by teplota klesla pod –30 °C, je práce venku povolena pouze v případech zvláštní pohotovosti.

Vlastnosti zimních pracovních oděvů

Jak již bylo řečeno, zimní pracovní oděv musí poskytovat dostatečnou tepelnou izolaci tak, aby si byl organismus schopen udržet normální tělesnou teplotu. To ale někdy nestačí – například pracovní zimní kalhoty by měly mít dostatečnou odolnost proti vodě a vlhku, neměly by profouknout a v ideálním případě vám poskytnou i co největší volnost pohybu. I v chladném prostředí je velmi důležité odvádět během práce pot od těla, k čemuž může pomoci funkční prádlo.

Jelikož je v zimě zhoršená viditelnost, ať již kvůli počasí nebo tím, že je brzy tma, měl by váš oděv obsahovat alespoň nějaké reflexní prvky. Ideální jsou například zimní reflexní bundy.


Další články