Jak poznat narušenou statiku budovy?

statika
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

U staveb je jen málokterý problém závažnější než narušená statika. Dobrou zprávou je, že ji lze poznat na první pohled a urychleně pracovat na její nápravě. Stoprocentně nám narušenou statiku ale potvrdí pouze statická kancelář, která rovněž navrhne vhodná opatření.

Kdy je třeba statický posudek?

Před každou rekonstrukcí budovy, kdy se bude zasahovat do její nosné konstrukce, je nutné zpracovat stavebně technický průzkum. Stejně tak ho budeme potřebovat, když chceme upravovat vnitřní dispozice budovy, před dodatečným zatížením nosných konstrukcí, při poškození stavebních otvorů nebo při plánování změny v užívání stavby. Rozhodně se ale vyplatí mít ho v ruce před jakoukoliv rekonstrukcí staršího domu, alespoň pro jistotu.

Jaké jsou projevy narušené statiky?

Narušená statika se může projevit různě, vždy se však jedná o změny viditelné pouhým okem. Upozornit na ni nás mohou praskliny ve zdech, trhliny v omítce, vyboulené zdi, prohýbání nosníků, pilířů a příček, prověšení stropů nebo houpání podlahy. Rovněž se mohou objevit nepravidelně se opakující zvuky, které signalizují poškozování konstrukcí.

Trhliny v omítce nemusí vždy znamenat to nejhorší. Pokud je omítka pouze popraskaná a poškození nezasahuje do zdi, jde pouze o celkem neškodnou změnu způsobenou stářím, vlhkostí nebo špatným provedením. Pokud si ale nejste jistí, je namístě volat statika.

Důvodů narušené statiky může být několik, tím nejčastějším je ale narušení základů. Problémem mohou být i přístavby s mělkými základy, základy tvořené kameny nebo podsklepení pouze části domu.

Co se bude dít dál?

Pokud statik potvrdí, že statika budovy je opravdu narušená, měl by vám zároveň předložit návrh na stavební úpravy. Někdy pomůže zesílení nosné konstrukce, někdy zesílení sloupů a pilířů. Řešení je několik podle závažnosti problému. Vždy ale platí, že jen včasný zásah nás může uchránit před mnohem většími škodami, nebo dokonce ztrátami na životech.


Další články