Investice do dluhopisů: vyplatí se i v dnešní nestabilní době?

Peníze
Foto: ilustracnifotky.cz

Ekonomická nestabilita, zvyšující se inflace, nejistota ve všem. Tak by se stručně dalo shrnout dění kolem nás. Ti, kteří disponují volnými finančními prostředky, proto řeší, jak je ochránit před ztrátou hodnoty a hledají řešení, kam je uložit, aby se zhodnotily. Stále ještě přínosným řešením je investice do dluhopisů – nikoliv však do státních, ale do korporátních.

Dluhopisy Uniprospe se ziskem téměř 10 %

Pokud jste se dosud o dluhopisy moc nezajímali, pak vězte, že se jedná o cenné papíry, které si investor zakoupí od emitenta, a jež mu garantují pravidelný výnos. Jde tedy o to, že investor zapůjčí emitentovi, kterým může být stát (u státních dluhopisů) nebo majitel firmy (u korporátních dluhopisů), peníze, které jsou zajištěny právě tímto cenným papírem. V předem stanoveném čase pak investor obdrží zpátky nejen původní zapůjčenou částku, ale i finanční výnos, takzvaný kupón. I finanční výnos je znám předem a zejména u korporátních dluhopisů bývá poměrně vysoký, což dokazují i dluhopisy od společnosti Uniprospe.eu, které nabízí výnos 9,5 % se splatností už na konci letošního roku.

Proč investovat s Uniprospe?

Při investování do dluhopisů byste si vždy měli důkladně prověřit emitenta a zajímat se nejen o jeho minulost, ale i o jeho budoucnost. Vždy byste měli volit takovou firmu, která má dobrou budoucí perspektivu a vidinu růstu. Mezi takové společnosti patří právě i již zmíněná firma Uniprospe, která se zabývá likvidací odpadního polymeru ze starých pneumatik, což je oblast, která má rozhodně budoucnost. Její dluhopisy jsou navíc krátkodobého charakteru se splatností k 31. 12. 2023 a s pololetní výplatou výnosů.

Hledáte-li tedy efektivní řešení, kam investovat peníze, ale nechcete riskovat ve světě akcií a ani nechat peníze ležet ladem na spořících účtech, pak jsou korporátní dluhopisy skvělým řešením.


Další články

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru