Firemní vzdělávání PELICAN: Investice, která se vyplatí

pelican
Foto: JŠ Pelican

Firemní jazykové kurzy se v posledním desetiletí stalo žádanou a oblíbenou formou jazykových kurzů. Jen v jihomoravském kraji můžeš najít desítky jazykových škol, které firemní výuku nabízí. Jak tomu na trhu jakéhokoliv typu bývá – spolu s poptávkou zkrátka roste i nabídka. Pro zaměstnavatele tedy zůstává velkou výzvou nejen uvědomit si, co od kurzů pro své zaměstnance očekávají, ale následně je to pak taky výběr vhodné jazykové školy.

Variabilita, možnosti a výběr

Každý z nás má v dnešní době obrovský prostor k tomu, poznat ze světa stále víc a víc. Dnes můžeme být doma a zítra se můžeme ocitnout na druhém konci světa. Ráno můžeme snídat typický croissant v Paříži a večeři si můžeme dávat na pláži v Barceloně.

Spolu s našimi možnostmi je stále větší taky propojenost zahraničního trhu. Globalizace prochází téměř všemi odvětvími. Ať už je zaměstnavatel menší, střední nebo větší firmy, mělo by pro něj být důležité, aby byli jeho zaměstnanci schopni domluvit se cizím jazykem se zahraničními partnery.

Jednoduše řečeno firemní vzdělávání a investice do jazykových kurzů pro zaměstnance zlepší pracovní schopnosti zaměstnanců a zvýší úspěšnost firmy.

Firemní kurzy PELICAN se přizpůsobí Vašim cílům

Nároky na zaměstnance, ale taky na nové uchazeče o pracovní místo, neustále narůstají. Na pozicích, na kterých snad ještě včera nebylo nutné mluvit anglicky – se najednou objevuje nová potřeba jazykové vybavenosti zaměstnanců. A právě v této fázi přichází na řadu zvážit možnost jazykových kurzů pro své zaměstnance – firemní kurzy angličtiny či dalších jazyků – a následně výběr vhodné jazykové školy.

Stejně jako pro každého zaměstnavatele, taky pro Jazykovou školu PELICAN  je důležité, aby firemní výuka dosáhla stanovených cílů. Všechny jazykové kurzy proto probíhají s dopředu jasnými pravidly – dle zaměstnavatelem daných požadavků.

Ty se obvykle liší dle toho, v jakém odvětví se firma nachází a jaké jsou její potřeby – tedy zjednodušeně řečeno, ať už se jedná o malé, střední nebo velké podniky, ať už zaměstnavatel pro své zaměstnance potřebuje firemní kurzy němčiny, angličtiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny – nebo naopak třeba kurzy češtiny pro cizince.

Dle zaměření společnosti pak dojde k rozhodnutí, jestli se výuka bude zaměřovat na technický, obchodní či právní jazyk.

Výuka šitá na míru aneb – jak firemní vzdělávání s PELICANem probíhá?

Při organizaci firemních kurzů Jazykovou školou PELICAN vždy dojde nejprve k úvodnímu testování začáteční úrovně zaměstnanců, díky kterému jsou posléze rozřazeni do skupin dle dosažené úrovně. Poté dojde k analýze potřeb zaměstnavatele a k vytvoření výukového plánu jednotlivých skupin.

Dojde k určení cílů jednotlivých úrovnostních skupin i každého účastníka zvlášť. Po dobu celého kurzu dochází k pravidelného hodnocení progresu a úspěšnosti zaměstnanců v jednotlivých skupinách. Je sledována docházka a v źávislosti na ní taky pokroky při osvojování si znalostí zvoleného jazyka.

Motivace pro zaměstnance

Firemní jazyková výuka přitom není skvělou investicí pro zaměstnavatele, díky které si zaměstnanci osvojí znalosti jazyka a získají jistotu a sebevědomí při komunikaci se zahraničními partnery. Je taky neocenitelnou formou osobního rozvoje pro každého zaměstnance – a tedy skvělou motivací a bonusem.

Přemýšlíte o jazykových kurzech pro Vaše zaměstnance? Jazyková škola Brno PELICAN Vám nabídne zkušené lektory, kteří učí dle osvědčených metod. Neváhejte se na nás obrátit v kancelář na Lidické 9 v centru Brna, kde Vám rádi předáme o poskytovaných kurzech veškeré informace, případně se podívejte na hodnocení na Googlu a našich webových stránkách. Budeme se těšit na spolupráci! 

Tým PELICAN


Další články