I v ČR se zvyšuje riziko tornád. Jak ochránit majetek před extrémními větry?

tornádo
Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

Viděli jste někdy tornádo? Možná ano. A třeba dokonce někde na výletě. Nebo na poli za domem. V minulosti ovšem mnozí skutečnost, že by se tornáda na území České republiky vyskytovala, zpochybňovali a zlehčovali. A pokud se už vyskytnou, tak prý jen zcela ojediněle. Pravda je ovšem poněkud odlišná. Ostatně zmínku o tornádu, které se prohnalo Prahou v létě 1119, najdeme už v Kosmově kronice české.

Méně tornád neznamená nulové riziko

Nízká četnost výskytu tornád na našem území vedla dokonce k tomu, že se podobné meteorologické jevy označovaly spíše pojmem „tromba“ než „tornádo“, které bývalo spojováno především například s hurikány a bouřemi na jihu USA.

Počet zaznamenaných tornád v Česku přitom výrazně stoupl zejména po roce 2000. Oproti devadesátým letům, kdy statistiky hovoří průměrně o jednom „českém“ tornádu ročně, máme v roce 2001 zprávy hned o devíti výskytech. Slabá tornáda ovšem snadno uniknou lidské pozornosti, skutečný počet povětrnostních jevů, které lze za tornádo označit, je tak nepochybně vyšší, než uvádějí oficiální statistiky meteorologů.

O tornádech toho dnes víme hodně, ale stále ne všechno. V průběhu posledních desetiletí pokročili vědci ve výzkumu tornád natolik, že výrazně prohloubili naše povědomí o povaze a vzniku tohoto vizuálně působivého, nicméně potenciálně velmi ničivého jevu. Přesto ani v zemích, kde se ničivá tornáda vracejí s každoroční pravidelností (jako například v USA a Karibiku), doposud neexistují zcela spolehlivé přístroje a technologie, které by umožňovaly jejich vznik v dostatečném předstihu předvídat.

Jak ochránit majetek před silným větrem?

Tornádo se v případě — pro něj „příznivých“ — klimatických podmínek může objevit kdykoli. A takřka kdekoli. Prožene-li se neobydlenou oblastí, nebývají jeho následky nijak tragické. Pokud ovšem zasáhne obydlená území, může napáchat obrovské škody na majetku, případně i na životech.

Stoprocentně spolehlivý nástroj, jak ochránit svůj dům před škodami způsobenými silným větrem, vichřicí či tornádem tak zatím neexistuje. Důležitou roli v prevenci takovýchto škod proto představuje především vhodně sjednané pojištění majetku.

Pojištění proti přírodním živlům — a tedy i proti škodním událostem, jež mají na svědomí tornáda — přitom tvoří jednu ze základních položek každého dobrého pojištění majetku, které si můžete sjednat například u pojišťovny Kooperativa. Svou nemovitost tak budete mít pojištěnu i v případě, že ji teprve stavíte, nebo tehdy, pokud ji budete rekonstruovat či přestavovat. Spolu s domem navíc budou proti riziku živelných škod chráněny i další stavby, které se nacházejí na vašem pozemku — například bazén, garáž či zahradní altán.


Další články